En rettferdig jødes blod

Kommentar. “Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. .. Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. .. Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. .. Min rettferdige tjener skal gjøre … Fortsett å lese En rettferdig jødes blod