UNRWA er en del av problemet, ikke løsningen

Hvorfor tar FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) seg av så mange, og hvorfor så lenge? Det er ikke lett å svare på, skriver Leiv Nordstrand i avisen Norge Idag. En forklaring er at tallet ikke bare gjelder de direkte registrerte flyktningene fra før 1948, men også deres etterkommere – arvelig flyktningstatus er spesielt, skriver … Fortsett å lese UNRWA er en del av problemet, ikke løsningen