onsdag. februar 1. 2023

Mandag 10. oktober - Galilea, Saligprisningsberget, Kapernaum, Tabgha, Magdala, Arbelfjellet

I dag reiser vi til Galilea, en av de vakreste regionene i Israel. Vi besøker Saligprisningenes berg, hvor Jesus holdt Bergprekenen. Fra dette unike stedet fortsetter reisen til Tabgha – der man tror miraklet med fisk og brød fant sted. Vi besøker ruinene Kapernaum, Jesu egen by, hvor mange av miraklene fant sted.

 

Kveldsmøte med lovsangsgudstjeneste ved bredden av Genesaretsjøen.