Hva er antisemittisme?

Antisemittisme er kritikk, motstand og fiendskap mot jøder fordi de er jøder. Slike fordommer og holdninger har vært utbredt i både kristen og muslimsk kultur gjennom århundrene, og jødene har blitt diskriminert, utstøtt, forfulgt og massakrert. Det er viktig å minne seg om at de antisemittiske trekkene ved kristien og muslimsk kultur sjelden ble erkjent … Fortsett å lese Hva er antisemittisme?