Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem – IKAJ – har siden massakren 7. oktober, gjennom avdelingen Israel i Krise, vært helt i frontlinjen med hjelp og støtte til Israel og det jødiske folk. Vi har gjennom flere år levert mer enn 200 bomberom til både jøder og arabere, samt viktig beskyttelsesutstyr og hjelp til en traumatisert befolkning som konstant lever under trusler og angrep. 

Video med takk til IKAJ fra Israels utenriksminister

Israels forsvarskrig mot terrororganisasjonen Hamas er ikke over, og vi henvender oss til deg med bønn om støtte til å hjelpe Israel. 

Vi arbeider konsentrert hver eneste dag med disse prosjektene, og anstrenger oss til det ytterste for å møte nye behov som oppstår. Her er noe av det IKAJ så langt har bidratt med under krigen:

Ambulanser

Under angrepet ble de fleste militær ambulansene i området rundt Gaza stjålet, plyndret eller brent. Vi har nå bestilt 3 nye ambulanser til områder nær Gaza. Prisen på hver ambulanse er ca. 2. mill. kroner. 

Tilfluktsrom 

Prisen for et mobilt tilfluktsrom er kr. 200 000 – eller kr. 280 000 avhengig av hvilken type. Etter terrorangrepet 7. oktober har vi nå bestilt flere nye bomberom.

Vi bidrar nå til å renovere 100 tilfluktsrom ved den nordlige grensen mot Libanon.

Vi har også: 

  • donert en større transportbil og holder en i drift for å distribuere hjelp til familier i nød.

  • gitt hjertestartere til fire lokalsamfunn.

  • gitt tre ATV-er med brannslokningsutstyr til beredskapsteam nær Gaza.

  • gitt kommunikasjonsenheter til samfunn som behøver dette. 

  • gitt traumebehandling og akutt førstehjelp til ofre for terror og traumatiserte barn og familier.

  • betalt for skolering innen traumehåndtering som vil komme 5000 medisinske fagpersoner til gode.

Gavene som kommer inn vil uavkortet gå til IKAJ i Jerusalem, som videreformidler hjelpen dit hvor de fortløpende vurderer at behovene er størst. Imidlertid kan gaver fra givere på over kr. 50 000 øremerkes. Det betyr for eksempel at man kan gi et tilfluktsrom.

For gave som gis til kto. 6230.05.60240 må gaven merkes: Israel i Krise