Siden massakren 7.oktober har IKAJ stått i frontlinjen med hjelp og støtte til tusenvis av israelere. Siden 1.januar har vi hjulpet over 1300 jødiske immigranter hjem til Israel fra Etiopia, Frankrike, Sør-Afrika og fra de tidligere Sovjet republikkene. Ved hjelp av penger fra IKAJ så har 167 tilfluktsrom blitt renovert, det er delt ut mat og traumatiserte og evakuerte mennesker har fått hjelp. Arbeidet har vært omfattende med kortsiktige og langsiktige tiltak rettet mot barn og unge samt voksen og eldre. Holocaustoverlevende og tillitsbygging mellom jøder og arabere har også mottatt hjelp og støtte.

Det er støtten og gavene fra kristne venner av Israel som gjør dette mulig.

MAT 

• Mat- og vannforsyninger for førstelinje-respondere ved Gaza-grensen er blitt delt ut. 

• IKAJ bidro med to lastebiler for å distribuere matpakker til evakuerte og vanskeligstilte familier. 

15.500 matkasser pakket i Rishon LeTzion ble delt ut til evakuerte familier. 

150 familier mottok matstøtte i Jerusalem og Ma’ale Adumim.

IMMIGRASJON

• Siden 1. januar har vi bistått og hjulpet mer enn 1300 jødiske immigranter hjem til Israel. Disse har kommet fra Etiopia, Frankrike, Sør-Afrika og fra de tidligere Sovjet republikkene.

EVAKUERTE 

• Avlastningsdager for evakuerte gav 450 evakuerte bidro til mange og gode fordeler, inkludert Olim som bor nær Gaza-grensen og de som ble innlosjert fra sør ved Yad HaShmonah. 

440 gavekort til familier i Kfar Aza og Sderot er blitt delt ut. 

• IKAJ-huset innlosjerte 18 evakuerte personer – og bidro med mat til familier og nødlagre. 

• Grunnleggende behov for barn, inkludert leker, madrasser, førstehjelpsutstyr og mat er gitt ut.

 • Aktiviteter for 1.180 evakuerte barn er gjennomført, inkludert noen barn med funksjonshemninger. Flere av dem har fått tilbud om terapeutiske aktiviteter og emosjonell støtte. 

• IKAJ har skjenket datamaskiner til 10 evakuerte familier. 

• Det er blitt etablert 12 klasserom og evakuerte barn har fått tilbud om utstyr/bøker (i gjennomsnitt 20 barn per klasse). 

• Det er etablert stipender for evakuerte barn fra Sderot for å gå på skole i Jerusalem. 

250 poser med leker pakket og distribuert til evakuerte familier (Haifa) er sendt ut. 

• IKAJ har finansiert trykking av 4.000 barnebøker for å hjelpe traumatiserte evakuerte barn med motstandsdyktighet. Bøkene trykkes på Be’eri-trykkeriet for å hjelpe med å rehabilitere samfunnet. 

• IKAJ har tilbydd veiledning til foreldreløse barn i Kibbutz Be’eri. 

• I Gymboree, er det tilrettelagt for en innendørs lekeplass for barna i Be’eri. 

• Det er etablert et møbelsnekkingsverksted for ungdomsklubben i Kibbutz Nir Oz. 

52 familier i Nir Oz mottok økonomisk og emosjonell støtte som terrorofre for å erstatte husholdningsartikler ødelagt i angrepet den 7. oktober. 

• Det er arrangert foreldre/barn-tur/med terapeutiske aktiviteter for de evakuerte barna i Nir Yitzchak. 

• Renovering av 10 leiligheter for eldre evakuerte er gjennomført.

UTSTYR OG BESKYTTELSESUTSTYR – Førstelinje-respondere 

 

Følgende utstyr er blitt gitt ut:

6 ATV-er / brannslokningsutstyr og annet utstyr til nødrespons-teamene – (3) Hof Ashkelon og (2) Eshkol-regionen, (1) Lachish-regionen. 

140 beskyttelsesvester og hjelmer for førstelinje-respondere og sikkerhetspersonell.

1 Savannah-van for nød respons-teamet i Eshkol-regionens råd. (Prosjekt under prosess, ennå ikke levert) 

46 rød alarm lys- og lydsystemer for barnehager i Hof Ashkelon.

386 kommunikasjonsenheter og 1 “megasher”-system (kommunikasjonstårn) for Sadot Negev, Shaar HaNegev, Hof Ashkelon, nordlige samfunn; 17 Evolve-kommunikasjonsenheter for Eshkol; 23 høyttalere/mikrofoner for Hof Ashkelon og nordlige samfunn. 30 kommunikasjonsenheter pluss ekstrautstyr som Bluetooth-høyttalere, flere ladestasjoner, batterier/øretelefoner etc., og 1 “megasher” kommunikasjonstårn for Øvre Galilea. 

HOLOCAUST-OVERLEVENDE 

Det er gjort en spesiell innsats for de Holocaust- overlevende. Her nevnes noe av det som har vært viktig å bidra med: 

• Nødforsyninger av mat til Haifa-hjemmet. 

• Madrasser, toalettartikler osv. 

• Det er kjøpt inn en backup-generator. 

• Ambulanse til Haifa-hjemmet er skaffet til veie. 

• Det er satt opp 2 beskyttede rom bygget av IKAJ. 

• Mat til Holocaust-overlevende i nord.

MEDISINSK UTSTYR 

3 søk- og redningsteam (totalt 30 personer) mottok utstyr i form av: beskyttelsesutstyr (skuddsikker vest og hjelm), søk- og gjenopprettingsutstyr, forsyninger for inneslutning av gjenvunnet materiale, førstehjelp og medisinsk intervensjonsutstyr. 

5 ambulanser (inkludert en til Haifa-hjemmet, en til alvorlig funksjonshemmede barn). 

1førstehjelps scooter. 

16 medisinske pakker, 8 små medisinske kits og 18 defibrillatorer til sikkerhetsoffiserer for Hof Ashkelon, Shaar HaNegev og Sadot Negev. 

• Intensivpleieseng og båre til Soroka-sykehuset.

TRAUMERESPONS 

• De medisinske teamene er blitt styrket gjennom at det er tilbydd lederskap/motstandstrening og støtte til 210 leger og sykepleiere som er ansvarlige for minst 2.625 medisinsk personell. 

• Evakuerte tenåringer og unge voksne i risikosonen har fått tilbud om emosjonell støtte og traumeterapi til 

• Det har blitt tilrettelagt for Hesteterapi for barn – utstyr/terapisesjoner. 

• IKAJ hjalp med å etablere et traumebehandlingssenter i nord for å hjelpe personer med å mestre og leve videre med PTSD. 

• Renoverte et PTSD-behandlingssenter i Jerusalem slik at de kunne ta imot hundrevis mennesker som lider av PTSD på grunn av krisen. 

• Støtte til utvikling av virtuell virkelighet traumebehandling som vil gi essensiell traumebehandling til tusenvis av ungdommer og andre til minimal kostnad. 

40 familier i Ramle og Lod mottok har mottatt sosial-emosjonell støtte. 

6 grupper mottar traumebehandling på en spesialisert gård i Negev (United Hatzalah og nødrespons-team Be’eri). 

• Det er tilbudt 340 behandlinger for krigsofre for å øke deres mentale velvære. 

• Det er etablert en Empowerment-leir for 40 evakuerte barn.

BESKYTTELSESROM 

Beskyttelsesrommene har vært vesentlige under krigen. Her er noe av det KAJ har gjort:

• Det er utplassert 19 mobile bomberom. 

• Renoveringer og reparasjoner av 167 tilfluktsrom (73 felles tilfluktsrom i Shlomi, og ytterligere reparasjoner på andre steder, 57 underjordiske tilfluktsromsreparasjoner i Ma’alot-Tarshiha, 10 i Mateh Asher, og 27 tilfluktsromsrenoveringer i sentrale Israel).

ANNET 

Traumeopplevelsen i befolkningen er stor og det er behov for hjelp på veldig mange områder. IKAJ har bidratt også her med:

• Veiledning/støtte og praktisk hjelp til 85 sårbare familier i de sørlige regionene Ofakim/Ashdod/Ashkelon samt andre områder, samt rådgivning og veiledning for å gjøre deres små bedrifter bærekraftige. 

• Bidra med gjenoppbygging av tilliten mellom arabere og jøder: støtte til arabiske arbeidssøkere med veiledning, workshops og coaching i jobbmarkedet. 

• Etablering av seminarer på 6 skoler for å bygge broer mellom arabere og jøder. 

• Renovering av huset til en politimanns enke (drept 7. oktober).

HANDS-ON 

Mange frivillige har hjulpet til med viktige og nødvendige oppgaver. Her er noen av det som er blitt gjort:

• Pakket matkasser til evakuerte/familier i nød samt toalettartikler/grunnleggende behov for: 4.900 poser. 

• Besøkt familier i Kfar Aza og satt shiva med dem.

• Organisering av «advocacy» rundt om i verden gjennom pro-Israel-demonstrasjoner. 

• Hjemmepleie til trengende gjennom å gi emosjonell og fysisk støtte til eldre individer og familier under denne krisen. 

• Hjelp med innhøsting for bønder i sør. 

• Frivillig til å kjøre gravide kvinner til sykehuset. 

Gave kan også gis direkte til kto. 6230.05.60240.