Takk for at du står sammen med oss i IKAJ i bønn for Israel🇮🇱

Fra Jan 2024 er zoom bønnemøte vi har hatt månedlig flyttet . Vi er istedenfor med  Rosh Chodesh Pray With Us | Your Embassy in Jerusalem – ICEJ Dette er et bønneinitiativ fra Jerusalem der en ber 24/7 og hvert land har sin «bønnetime»

Vi fra Norge har ansvar annenhver tirsdag kl 14-15.00 (norsk tid)

Neste bønnemøte vi fra Norge har ansvar for er tirsdag 13 og 27 februar kl 14-15 norsk tid . Videre 12 og 26 mars. Og annenhver uke frem til sommeren. Innlogging  til å være med er https://on.icej.org/RCPanelist

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til rita@ikaj.no med kopi til liv@icej.no

Dersom du ønsker å være fast bønnepartner i IKAJ kan du melde deg på her : Bønnetjeneste for Israel — Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

Bønnetjeneste for Israel februar 2024

»Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud.«

‭‭Jesaja‬ ‭40‬:‭1‬ ‭N11BM‬‬

BE FRIHET FOR GISLER SOM ER KIDNAPPET I GAZA

»Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte.«

‭‭Jesaja‬ ‭51‬:‭11‬ ‭NB‬‬

»Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen som sauer i en innhegning, som en hjord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar fram foran dem, og Herren er i spissen for dem.«

‭‭Mika‬ ‭2‬:‭12‬-‭13‬ ‭NB‬‬

 • Be om at gislene skal blir funnet og få friheten tilbake

 • Be om frihet og gjenopprettelse til alle som er traumatisert etter 7 okt

 • Be om trøst i sorgen for etterlatte av soldater og sivile

 • Be Guds Shalom over hele Israels befolkning nå i tider med krig

BE FOR HÆREN I ISRAEL

»Jeg skal forfølge mine fiender, og tar dem igjen. Jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.«

‭‭Salmene‬ ‭18‬:‭38‬ ‭NB‬‬

»Hvem reiste opp en fra Østen* i rettferdighet og kalte ham til sin fot? Han gir folkeslag i hans vold og lar ham herske over konger. Han gjør deres sverd til støv, deres bue til strå som føres bort av vinden.«

‭‭Jesaja‬ ‭41‬:‭2‬ ‭NB‬‬

 • Be om at Gud skal lede og gi visdom til  IDF i kampen mot det onde

 • Be om at Hamas sine våpen skal bli til «støv» og «strå» og føres bort av vinden.

 • Be om styrke og kraft til soldatene

 • Jesu blods beskyttelse i kampen

FREMTID OG HÅP FOR ISRAEL

»Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.«

‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭23‬:‭18‬ ‭NB‬‬

»Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.«

‭‭Romerne‬ ‭15‬:‭4‬, ‭13‬ ‭NB‬‬

 • Guds løfter til sitt eiendomsfolk gir håp i en tid som denne

 • Be for barna i Israel

 •  Fremtidshåp

 • Be om fred i Israel

»Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!«

‭‭Salmene‬ ‭122‬:‭6‬ ‭NB‬‬