Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling

Torsdag 27. juni kl.12.00, Thaulowsplass 1, 3179 Åsgårdstrand

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer

Påmeldingsfrist 13.juni

Saksliste:

  • Behandle årsmelding fra daglig leder og styre

  • Behandle foreningens årsregnskap

  • Behandle innkomne forslag

  • Velge revisor

  • Velge styret

Saksdokumenter sendes ut til påmeldte medlemmer en uke før årsmøtet

Påmelding