Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling

Torsdag 30.juni kl.15.00, Dal Gjestegård

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer

Påmeldingsfrist 16.juni

Saksliste:

  • Behandle årsmelding fra daglig leder og styre

  • Behandle foreningens årsregnskap

  • Behandle innkomne forslag

  • Velge revisor

  • Velge styret

Saksdokumenter sendes ut til påmeldte medlemmer en uke før årsmøtet

Påmelding

Stengt