Personvernerklæring for den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

 

Forord

Som Israelvenn, støttespiller eller giver til den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, heretter kalt IKAJ ønsker vi at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger i henhold til norsk lov og EUs personvernforordning GDPR. Din personinformasjon behandles på en måte som sikrer din integritet. All behandling av din informasjon er derfor redegjort for i denne personvernerklæringen, slik at du skal vite hva vi behandler, hvorfor vi behandler og eventuelt hvorfor opplysningene deles med andre. Dersom du er usikker kan du når som helst kontakte oss angående dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er IKAJ.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling
Pb 33, 3167 Åsgårdstrand
Telefon: 62 57 33 33
E-post: post@ikaj.no
Organisasjonsnummer: 970 159 223

 

IKAJs behandling av personopplysninger

IKAJ vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg ved at du er i kontakt med oss, gir en gave, melder deg på ett arrangement eller melder deg på for å motta nyhetsbrevet eller avisen vår. Vi kan i enkelte tilfeller innhente opplysninger fra tredjepart (for eksempel i forbindelse med oppdatering av våre adresselister) og da vil du bli varslet på forhånd, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varselet vil inneholde.

Kategorier av personopplysninger IKAJ behandler

 • Identifikasjonsinformasjon som navn og fødselsnummer
 • Annen personinformasjon som kjønn, alder
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse,
 • Gaver og andre økonomiske transaksjoner som er gitt til IKAJ
 • Opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til        offentlige myndigheter

Hvor innhenter vi informasjonen fra

Vi vil kunne behandle personopplysninger du gir direkte til oss om du gir oss tillatelse til det. Slik informasjon blir gitt oss eksempelvis:

 • I et digitalt påmeldingsskjema (via sms, e-post eller våre nettsider)
 • I møte med en av våre representanter eller frivillige
 • Ved innbetaling av gaver (bank, VIPPS, SMS eller andre)
 • Ved bruk av andre elektroniske løsninger tilknyttet IKAJ
 • Ved henvendelser til en av våre medarbeidere

Behandlingens formål /hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med Israelvenn og IKAJs behandling av personopplysninger er i første rekke for å kunne oppfylle vårt formål som er å nå alle sider av det israelske samfunnet med et kristent vitnesbyrd av kjærlighet. Å aktivt representere støtte til Israel fra kirkesamfunn, menigheter og troende fra alle nasjoner på jorden.

Som medlem, giver eller støttespiller til IKAJ er det dette formålet du slutter deg til. Vi vil derfor aktivt gå inn for å involvere, engasjere og informere deg om aktiviteter, nyheter og saker vi jobber for. For å kunne gjøre dette lagrer og behandler vi dine personopplysninger.

 

Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål

 • Medlemsadministrasjon
 • Behandle kontingenter og gaver
 • Innberetning til skattemyndighetene
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Statistikk og analyse
 • Oppfyllelse av lovpålagte krav

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil kunne bli utlevert til skattemyndigheter eller andre offentlige instanser, når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Utlevering vil også kunne skje til tredjepart som er involvert i en leveranse eller transaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til IKAJs databehandlere anses ikke som utlevering, men en nødvendighet for å kunne oppfylle det som er avtalt eller forventet av oss. Dette kan være i forbindelse med påmelding til reiser, arrangement og stevner, hvor IKAJ har samarbeidspartnere som er med på å levere tjenesten.

Bruk av databehandlere

IKAJ kan i enkelte tilfeller bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil IKAJ inngå databehandleravtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av personopplysningene er i samsvar med lovverket og IKAJs krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Databehandlere:

Kommunion Org nr. 982 433 223 support@kommunion.no

 

Lagringstid

IKAJ vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når vi ikke lenger har et lovlig behandlingsgrunnlag eller samtykke for å behandle personopplysningene. Dette betyr på den andre siden at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner for å oppbevare personopplysningene. Personopplysninger vi behandler i forbindelse med medlemskap eller fastgiveravtale, slettes automatisk fra våre register/systemer og markedsføringslister 36 måneder etter avtalen er oppsagt. Lovpålagte økonomiske data vil oppbevares i vårt økonomisystem i henhold til regnskapslovens krav. Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eksempelvis lagringsplikten i bokføringsregelverket eller dokumentasjonsplikten i henhold til hvitvaskingsregelverket, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt.

 

Dine rettigheter

Innsyn: Du har rett til å få innsyn i dine registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene. For å kunne få innsyn må du kunne dokumentere deg.

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

Korrigering: Du har rett til å kreve korrigering av dine opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

 

Sletting: Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom IKAJ fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til markedsføring kan du enkelt sende oss en epost på post@ikaj.no, Min Side eller gjøre det via våre nettsider.

 

Begrensning: Dersom du mener at opplysningene som IKAJ behandler om deg ikke er forholdsmessige, nødvendige og riktige, kan du klage dette inn til oss. Vi vil da umiddelbart stoppe behandlingen til vi har behandlet klagen og funnet ut av forholdet.

 

Innsigelse: Mener du at dine personopplysninger behandles ulovlig eller uten gyldig behandlingsgrunnlag kan du påklage behandlingen. Vi vil da umiddelbart stoppe behandlingen til vi har behandlet klagen og funnet ut av forholdet.

 

Dataportabilitet: IKAJ har vurdert at dataportabilitet i maskinlesbart format ikke er forholdsmessig og heller ikke etablert praksis i vår bransje da vi ikke driver salg av tjenester eller produkter hvor data er med på å bestemme pris og vilkår.

Bruk av automatiserte avgjørelser:

IKAJ benytter ikke automatisert behandling i vår kommunikasjon.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier:

Cookies (informasjonskapsler) er en standard teknologi som de fleste nettsider og digitale tjenester bruker i dag. Cookies er små tekstfiler som nettsiden lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av nettsiden og deg som bruker. Nettsiden benytter cookies for å forbedre nettsiden slik at den skal fungere best mulig for brukeren. Cookiene inneholder ikke personopplysninger. Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, samt tidspunktet for besøket, og de benyttes for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Ved å bruke nettsiden samtykker du i at vi kan sette cookies inn i din nettleser.

Informasjonskapslene (cookies) gjør det mulig å:

 • Frekvensstyre annonser på bakgrunn av aktivitet
 • Se brukeratferd på nettstedet i forhold til den direkte annonsering som skjer
 • Samle informasjon om produktinteresse for å presentere mer relevante annonser
 • Målrette annonser til utvalgte kundegrupper

 

Informasjonskapslene registrerer ingen personlige opplysninger på nettstedet og dataene er anonymisert.

Vi bruker Google Analytics til:

 • Identifisere unike brukere
 • Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk
 • Finne ut geografisk område brukere kommer fra
 • Kunne estimere tid brukt på nettsiden

 

Klager på vår behandling av personopplysninger:

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å klage på denne, kan sende oss en epost til post@ikaj.no  eller ringe oss på telefon: 62 57 33 33.

Eventuelle klager på IKAJs behandling av personopplysninger om deg, kan også rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Endringer

Denne personvernerklæringen vil oppdateres som følge av endring i behandling eller endringer i lovverket. IKAJ vil da informere deg om dette via e-post, endringene vil også bli opplyst om på våre nettsider og andre digitale flater der det vil være relevant.

 

 

SiteLock