SOSIALT HJELPEARBEID

Hvert år når IKAJs hjelpearbeid mange tusen israelere gjennom en rekke prosjekter og samarbeidspartnere. Områder det er spesielt fokus på er hjelp til

  • Holocaustoverlevende gjennom Haifahjemmet
  • Israel i krise
  • Fattige familier
  • Foreldreløse barn
  • Prostituerte
  • Vanskeligstilte ungdom.

«For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder».

Romerne 15.27

Våre midler fordeles ut fra befolkningssammensetningen, der om lag 80 prosent går til jøder og 20 prosent gå til minoriteter såsom kristne, muslimer, arabere, druser med flere.