Stikkord: Haifa

103 år siden slaget om Haifa

103 år siden slaget om Haifa

Under slaget ved Megiddo da britane prøvde å frigjøre det som snart skulle bli Palestina-mandatet frå osmanerne, innså ententemaktene at ...