Stikkord: jøde

En rettferdig jødes blod

En rettferdig jødes blod

Kommentar. "Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. .. Vi fór alle vill som sauer, vi ...

BBC: Jesus var palestiner

BBC World Service radioprogram Heart and Soul sendte 18. desember et program med tittelen «Black Jesus». Programleder Robert Beckford hevdet ...