torsdag. juni 8. 2023

Stikkord: Kirkenes verdensråd

Vekter! Hvor langt på natt?

Vekter! Hvor langt på natt?

Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv (2. Tim. 2:13). Derfor står også ...