Stikkord: messiansk jødedom

Hva er messiansk jødedom?

Hva er messiansk jødedom?

Jesus var (og er) jøde. Disiplene hans var jøder. Apostlene var jøder. Og den første menigheten bestod utelukkende av jøder ...