IKAJ er forespurt av Jewish Agency om hjelp i redningsaksjonen av ukrainske jøder. IKAJ har så langt finansiert hjemreisen for over 800 av dem – dette takket være gaver fra kristne i hele verden. Vi bidrar også med humanitær hjelp til flyktningene i området.

IKAJ retter et særlig fokus på Holocaust-overlevende jøder. Nærmere 100 Holocaustoverlevende har blitt reddet ut fra hjemmene sine, hjulpet til nabolandene og fløyet hjem til Israel. Haifa Home er aldershjemmet for Holocaust overlevende som IKAJ er med å drifte, her har vi tatt imot flere flyktninger fra Ukraina.

I DAG KAN DU VÆRE MED Å HJELPE

Andre områder vi yter bistand på i Israel:

Innlosjering av flyktninger på hotell/andre overnattingssteder
Leker til barna
Matkasser
Integrering i kommunene og innbo til nye hjem
Barn og unge som flykter alene og ankommer egne mottak

 

TUSEN TAKK FOR DIN STØTTE TIL DETTE VIKTIGE OPPDRAGET

Legg inn ditt mob nr i gaven, det vil gi rett til skattefradrag