01nov18:00Bønnetjenesten for Israel november 2023 0 Legg til favorittlisten

ONLINE MØTET

Arrangementet har allerede startet og tilgangen til arrangementet er stengt!

Arrangement

Bønnetjenesten for Israel november 2023

«Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud.»

‭‭Jesaja‬ ‭40‬:‭1‬ ‭NB‬‬

BE FOR DE SOM ER KIDNAPPET OG PÅRØRENDE TIL KIDNAPPEDE OG DREPTE I ISRAEL

«til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.»

‭‭Jesaja‬ ‭61‬:‭2‬-‭3‬ ‭NB‬‬

«Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»

‭‭Filipperne‬ ‭4‬:‭7‬ ‭NB‬‬

 • Be om frihet for fanger
 • Be Guds trøst til familie / venner som er berørt av krigen
 • Be for barna i Israel. Fred, trøst og fremtids håp
 • Be Guds Shalom over Jødefolket , Guds øyensten

BE OM FRED OG BESKYTTELSE FOR ISRAELS GRENSER

«Når Herren din Gud lar deg få fred for alle fiender omkring i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom og lar deg innta, da skal du utslette minnet om amalekittene under himmelen. Glem det ikke!»

‭‭5. Mosebok‬ ‭25‬:‭19‬ ‭N11BM‬‬

«Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.»

‭‭Salmene‬ ‭121‬:‭4‬ ‭NB‬‬

«Gud, forløs Israel fra alle dets trengsler!»

‭‭Salmene‬ ‭25‬:‭22‬ ‭NB‬‬

 • Be Guds vern rundt Israels grenser
 • Be for IDF og regjering. Visdom og gudgitte strategier
 • Be for den enkelte soldat som er kalt ut til å forsvare sitt folk
 • Be beskyttelse mot Hamas og deres ondskap.

BE FOR ISRAELS FREMTID

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

‭‭Jeremia‬ ‭29‬:‭11‬ ‭NB‬‬

«Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.

Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭2‬:‭17‬, ‭21‬ ‭NB‬‬

 • Be om vekkelse I Israel  . For jøder , arabere, drusere og andre folkegrupper . Oppvåkning for Kristne
 • Be Guds løfter over Israels fremtid
 • Velsignelse over Israel
 • Fremtid og håp for Israel

«Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, leve trygt!»

‭‭Salmene‬ ‭122‬:‭6‬ ‭N11BM‬‬

Del dette arrangementet:

Tid

1. november 2023 18:00(GMT+02:00)