- Innledning

Med dette undervisningsmateriale ønsker vi å hjelpe deg til å forstå Israel i Guds store frelsesplan på en lettfattelig og enkel måte, denne planen består av tre «hovedaktører»:

Gjennom historien har Gud arbeidet med Israel, Kirken og Høsten. Israel og Menigheten eksisterer gjennom to ulike pakter, de hører sammen, selv om oppdraget og partenes natur er forskjellig. Hensikten med begge er å bringe Høsten inn for evigheten. I denne planen er vår Gud: «Israels Gud, Kirkens hode og Høstens Herre».

Israel er nevnt omkring 2500 ganger i Guds Ord, og Israel er det navnet i Bibelen som nevnes flest ganger etter Gud og Herren. Byen Jerusalem nevnes over 800 ganger i Bibelen, hvorav 600 i Gamle Testamentet og 200 i Det Nye Testamentet.