- Kampen gjennom historien

Salme 83,5: Kom, la oss utslette dem som folk så Israels navn ikke lenger blir husket   

Første gang vi møter den jødiske nasjon som et folk er i 2. Mosebok kapittel 1. Her treller de under en ond Farao. Gjennom hele folkets historie har det alltid vært krefter som ville ødelegge og utslette dem. I Bibelen leser vi om for eksempel Amalekittene, Goliat, Haman. i Nehemja leser vi om Sanballat og Tobias som «tok det ille opp at det hadde kommet en mann som ville israelittene vel».

Jødehat – eller antisemittisme – blir iblant omtalt som det «evige hatet» eller «det eldste hatet». Så lenge det har eksistert jøder, ja så lenge har dette fiendskapet mot dem eksistert. Man finner dette hatet i ulike deler av befolkningen, i ulike religioner, i ulike politiske ytterligheter og blant ulike etniske grupper. Det finnes ikke noen rasjonell forklaring på dette fenomenet. Iblant kan det være behovet for en syndebukk, men ikke alltid. Iblant kan det være misunnelse, men ikke alltid. Dette eldgamle hatet er drevet frem av den åndelige kampen som pågår imot dette folket.

Salme 83, 1 – 5: «En sang. En salme av Asaf. 2. Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke stille og taus, Gud! v3 Dine fiender buldrer! De som hater deg, løfter hodet. v4 De legger listige planer mot ditt folk, de rådslår med hverandre mot dem du verner. v5 De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk så Israels navn ikke lenger blir husket!» 

Asaf viser her en forbindelse mellom hatet mot Gud og hatet mot jødene. Det er vanskelig å forstå hatet mot jødene uten å se den åndelige kampen de er gjenstand for.

Bibelens forklaring på det irrasjonelle hatet

I Johannes Åpenbaring kapittel 12 beskrives en krig mellom en drage og en kvinne: 

Johannes Åpenbaring 12, 1 – 5: «Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. v2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier. v3 Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. v4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. v5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til 

Gud, til hans trone.»

I Bibelen er slangen eller dragen alltid et bilde på satan. Kvinnen her er med barn og føder et guttebarn som en dag skal styre folkeslagene. Gutten er opplagt Jesus, men hvem er kvinnen? Hun er kledd i solen med månen under sine føtter og med en krans av stjerner. Dette bildet kjenner vi igjen fra Josef som omtaler sin familie, datidens jøder. Kvinnen som føder guttebarnet, er nok jødene som fødte Jesus. I teksten ser vi at dragen forsøker «å sluke barnet». Senere i kapittelet kommer det frem at det er ikke bare barnet dragen er ute etter. Vi leser videre at dragen angriper kvinnen.

Johannes Åpenbaring 12, 13- 17. Da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. v14 Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut i ødemarken til sitt sted og få den maten hun trenger i én tid og tider og en halv tid, langt borte fra slangen. v15 Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen. v16 Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt. v17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.

Dragen – satan – forfølger kvinnen eller jødene som fødte guttebarnet. Jødene ble redskapet til ikke bare å bringe frelse til menneskeheten, men også til at slangens hode skulle bli knust slik det står i 1. Mosebok 3.15. Derfor blir dette folket en målskive for den onde. Gud selv har inngått en kollektiv pakt med dem, og de er hans redskap her i verden. Derfor fører den onde krig mot dem. Dette har materialisert seg gjennom antisemittisme og jødehat gjennom hele historien til det jødiske folk. I vers 17 står det om at dragen også fører krig «mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus». Hvem er de andre i hennes ætt som holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus? Det må jo være oss kristne. Både jødefolket og kirken befinner seg den åndelige kampen.