Stikkord: evangeliet

Hva er messiansk jødedom?

Hva er messiansk jødedom?

Jesus var (og er) jøde. Disiplene hans var jøder. Apostlene var jøder. Og den første menigheten bestod utelukkende av jøder ...

En rettferdig jødes blod

En rettferdig jødes blod

Kommentar. "Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. .. Vi fór alle vill som sauer, vi ...

JESUS eller YESHUA?

JESUS eller YESHUA?

Messiansk perspektiv - ONE FOR ISRAEL: Kristne jøder definerer og omtaler seg som messianske jøder, og Jesus tiltales om omtales ...

Israels forherdelse og frelse

Israels forherdelse og frelse

Jesus profeti om Guds dom over Israel, og om tiden deretter Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal ...

Side 1 av 2 1 2