- Jerusalem

Matt 5, 35 … det er den store kongens by.  

Jesus sier i Matteus kapittel 5 at vi ikke skal sverge ved jorden, for det er Guds fotskammel og vi skal heller ikke sverge ved Jerusalem for det er den store Konges by. Det er interessant at Jesus sier at jordkloden er å regne for Guds fotskammel, mens byen Jerusalem regner han som sin egen by. 

Jerusalem betyr «Fredens by». Fred – hebraisk «Shalom» – inkluderer fred, velferd, helse, fremgang og lykke. Salmisten David ber i Salme 122, 6 om at byen må leve opp til sitt navn. Mon tro, ut fra hans bønn, om noen hovedstad kan være helt trygge før det ble fred i Jerusalem?

Alle de store hendelsene i Guds frelsesplan finner sted i denne byen. 

Da Gud kalte Abraham og utfordret hans tro, fikk han beskjed om å dra til Moriah- berget. Det var her han skulle bekjenne sin tro på den Gud som gjør de «døde levende». Etter Guds instruksjon salte Abraham opp eslene, tok med seg sin sønn Isak og tjenere og satte kursen mot dette berget. Bibelen forteller oss at etter flere dagers reise kommer Abraham frem til Moriah. Ved foten av fjellet lar han tjenerne og eslene bli igjen. Herfra går han opp bergsiden med sønnen sin, offeralteret blir bygd og Abraham løfter kniven over sin løftes sønn Isak. 

1 Mosebok 22, 11: Men Herrens Engel ropte til ham fra Himmelen og sa: «Abraham! Abraham!» Og han svarte: «Her er jeg.» 12 Han sa: «Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe. For nå vet Jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne, fra Meg.» 13 Da løftet Abraham blikket og så, og se, bak ham var det en vær som satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer i stedet for sin sønn. 

Det står at «Abraham så opp og han så». Hva ligger i «og han så»? Det er mye mulig at Abraham på dette tidspunktet ser profetisk inn i fremtiden, til den dagen da Gud skulle ofre sin egen sønn. Kanskje så han på den samme høyden to tusen år inn i fremtiden Guds eget offerlam hengende på korset og som roper ut «Det er fullbrakt». I alle fall sier Jesus: «Abraham så min dag og han gledet seg». Etter all sannsynlighet ligger dette Moriah berget midt i det som senere skulle bli byen Jerusalem. 

Tusen år senere gjør kong David byen til sentrum for den jødiske nasjon, her bygges templet hvor Gud bor midt iblant sitt folk. Bak tempelets forgård og det hellige, var det aller helligst hvor Gud var til stede ved sin shekina sky, herlighets skyen. Det var denne skyens komme som gjorde at prestene falt på sine ansikt da Salomo innviet tempelet (2 Krøn 5, 13 -14). 

Jerusalem, episenteret for Guds store frelsesplan

Ytterligere tusen år senere i denne byens historie fullføres det som Abraham så, det som skulle bli episentret i Guds store frelsesplan. Etter å ha båret korset forslått gjennom byens gater, korsfestes Guds fullkomne offer i vårt sted, i Jerusalem. Det er fullbrakt! Dette kunne ikke skje i Nasaret, Betlehem eller Jaffa. Dette måtte skje i Guds egen by. Jesus gravlegges og står opp igjen i denne byen. 

Kort tid senere reiser Han hjem til Faderen fra oljeberget med utsikt over denne byen. Senere, mens disiplene og de troende er samlet på øvresalen kommer Den Hellige Ånd over dem. Det er denne byens gater som er vitne til denne historiske viktige åndsutgytelsen. Fra denne byen går evangeliet ut til jordens ender (Apgj 2, 1 – 4). 

Kirken venter på at Jesus en dag skal komme tilbake, det står at hvert øye skal se Ham. Det er likevel ingen tvil om hvor han kommer tilbake:

 Apgj 1, 8 – 11 «8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» 9 Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. 10 Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær. 11 Og de sa: «Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til Himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til Himmelen 

Profeten Sakarja 14, 4 sier det slik: På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. 

Gud har utvalgt denne byen til å være hans egen by hvor han gjennomfører sitt fullkomne frelsesverk og sin frelsesplan.