- Landet

1. Mos 48.4 jeg vil gi din ætt etter deg dette landet til evig eiendom. 

Sentralt i utvelgelsen av Israel står også landet. Helt fra begynnelsen da Gud åpenbarte for Abraham sin vilje om frelse for menneskeheten, var landet en del av planen. Det er faktisk landet som har vært navet i denne frelsesplanen. Det har vært helt sentralt om jødene som folk har vært i landet, eller utenfor. Helt fra Abrahams tid har landet vært det samme, selv om grensene og utstrekningen har variert. Landet ligger i skjæringspunktet mellom tre kontinenter, Afrika, Asia og Europa. 

Det var en strategisk lokasjon for et Evangelium som skulle forkynnes fra Jerusalem og til jordens ender. Perspektivet Bibelen gir oss når det gjelder landet er at det tilhører Ham. Han gir det så videre til det jødiske folk. Bibelen er i grunn overveldende tydelig bare, i 1.Mosebok leser vi:

Tabell 1. Bibelvers fra 1 Mosebok:

Tabell 2. Guds Ord bekrefter en rekke steder at Han vil gi dem landet: