IKAJ PROMO

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem ble grunnlagt i 1980.  Vårt mandat er “Trøst, ja trøst Mitt folk.” Jesaja 40.1

Etter nesten 2000 år med kirkelig antisemittisme og forakt mot jødene står vi idag midt i en global bevegelse av forsoning mellom kristne og jøder.

MØTE KALENDER

KOMMENTARER